Behandlingsplan

Behandling av bröstcancer styrs av i vilket stadium bröstcancern upptäckts och hur prognosen ser ut. Prognosen påverkas till exempel av vilka egenskaper tumörer har, patientens ålder samt om kvinnan också har andra sjukdomar. Det är också viktigt att identifiera tumörens ”prediktiva” faktorer, det vill säga vilken typ av behandling som tumören är mottaglig för. Utifrån dessa faktorer görs en individuell behandlingsplan för varje patient.